Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка icon

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка

назваНавчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка
сторінка2/5
Дата конвертації29.03.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   56-Й КЛАС. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


Дата

проведення

уроку

К-ть годин

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
2

ПОВТОРЕННЯ


Що таке історія. Як історія розвивається в часі і просторі. Основні поняття з курсу історії 5-го класу.

ВСТУП

Своєрідність епохи стародавнього світу як першого етапу в історії людства. Історичні джерела з історії стародавнього світу


Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу.Учень/Учениця

згадує і пояснює, що таке історія, як історія розвивається в часі і просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела знань про минуле, історичні події, хто такі історичні діячі;

називає основні етапи в історії людства, хронологічні межі історії стародавнього світу;

здійснює відлік років в історії, співвідносить рік — століття — тисячоліття, визначає тривалість і послідовність історичних подій;

застосовує та пояснює на прикладах поняття і терміни: «історія стародавнього світу», «історичне джерело з історії стародавнього світу», «ера – до Різдва Христового, і по Різдву Христовому» (до Р.Х., по Р.Х.).

характеризує основні види історичних джерел з періоду
6


РОЗДІЛ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ


Наукові та релігійні теорії походження людини. Основні етапи антропогенезу. Розселення людей по земній кулі. Утворення рас.

Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства. Суспільна організація (сім’я – рід  плем’я - община) та організація влади (народні збори – рада старійшин – вождь) за первісних часів.

Духовна культура та вірування людей за первісних часів.


Практичне заняття. Основні стоянки первісних людей на території України. Українські археологи В.Хвойко, Б.Модзолевський: особистості та їх відкриття.


Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури.


Ускладнення суспільного життя; походження держави та цивілізації, їх ознаки.Учень/Учениця

називає основні етапи антропогенезу («австралопітек», «пітекантроп», «неандерталець» «людина розумна»), основні заняття людей на різних етапах первісного суспільства;

показує на карті місця знахідок решток найдавніших людей, стоянки давніх людей на території України, території розселення носіїв трипільської культури;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «антропогенез», «сім’я», «рід», «плем’я»; «союз племен», «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь», «держава», «цивілізація»;

описує головні винаходи людства доби кам’яного і мідно-бронзового віків, первісні форми релігійних вірувань і мистецтво людей за первісної доби;

визначає ознаки держави та цивілізації;

визначає і пояснює на прикладах основні риси «привласнювального та відтворювального господарства;

порівнює форми господарювання та спосіб життя людини за різних етапів первісної доби;

характеризує процеси ускладнення суспільного життя; походження держави та цивілізації, їх ознаки;

оцінює значення первісної доби в історії людства
2

Узагальнення, тематичне оцінювання
Розділ ІІ. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
5Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ


Вплив природно-географічних умов на розвиток єгипетської цивілізації. Хронологічні межі історії Стародавнього Єгипту та її періодизація. Повсякдення та господарське життя.

Утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада, суспільна організація в Стародавньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до Р.Х. Будівництво пірамід: Джосер, Хеопс.

Розквіт та занепад Єгипту в ІІ тис. до Р.Х. Хатшепсут. Тутмос ІІІ. Рамзес ІІ.

Архітектура і мистецтво, писемність і освіта.


Практичне заняття: Міфи і релігійний культ Єгипту. Ехнатон
Учень/Учениця

називає хронологічні межі заснування, розквіту та остаточного занепаду держави в Стародавньому Єгипті, основних періодів історії Стародавнього Єгипту, спорудження пірамід, правління Ехнатона;

показує на карті долину Нілу, територіальні межі та основні центри Стародавнього Єгипту, напрямки завойовницьких походів єгипетських фараонів Тутмоса ІІІ та Рамзеса ІІ;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «номи», «держава», «реформа», «податки і повинності», «монарх», «фараон», «бюрократичний апарат», «чиновники», «вельможі», «іригація»;

описує особливості повсякденного та духовного життя, культури стародавніх єгиптян, життя і діяльність історичних постатей;

наводить приклади впливу природно-географічних умов на зародження та розвиток держави та цивілізації в Єгипті;

характеризує особливості розвитку Єгипту в різні періоди його історії;

застосовує набуті знання та уміння для самостійного пошуку у визначених вчителем джерелах інформації щодо міфології та релігії Стародавнього Єгипту і розв’язання пізнавальних завдань;

оцінює роль особистості в історії єгипетської цивілізації, внесок єгипетської цивілізації у світову культуру
1

Тематичне оцінювання5


Тема 2. ЦІВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ ТА КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ


Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізацій Дворіччя в ІІІ ІІ тис до Р.Х. Вавилон за часів Хамураппі.

Фінікійські міста-держави. Фінікійська колонізація. Ізраїльсько-Іудейське царство. Біблія як історичне джерело

Ново-ассирійське та нововавилонське царства у першій половині І тис. до Р.Х. (оглядово, в контексті Біблійної історії). Перська держава Ахеменідів.

Кіммерійці та скіфи на території сучасної України. Кіммерійсько-скіфський світ у взаєминах з цивілізаціями Передньої Азії.


Практичне заняття: Геродот про скіфів. «Скіфський похід» Дарія за свідченнями античних джерел.Учень/Учениця

називає хронологічні межі розквіту Вавилону за правління Хаммурапі, Ізраїльсько Іудейського царства   Давида і Соломона, новоассирійського царства   Ашшурбаніпала, нововавилонського царства   Навуходоносора ІІ, Перської держави   Дарія І; заселення території України кіммерійцями та скіфами;

показує на карті територію Дворіччя, Вавилонського царства часів Хаммурапі, фінікійські міста-держави, кордони Ізраїльсько-Іудейського царства, Перської держави за часів Дарія І, території розселення кіммерійців та скіфів, напрямки фінікійської колонізації;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «колонія», «метрополія», «колонізація»; «місто-держава», «клинопис», «алфавіт», «кодекс законів», «боргове рабство»; «Біблія», «монотеїзм», «пророки», «сатрап», «пектораль», «скіфський курган»;

описує спосіб життя населення різних цивілізацій Передньої, Центральної Азії та кіммерійського-Скіфського світу;

наводить приклади впливу природно-географічних умов Дворіччя на зародження держави та цивілізації; ролі заліза в історії людства;

характеризує внесок цивілізацій в культурну спадщину людства;

складає історичні портрети Давида і Соломона та Дарія І;

здійснює за допомогою вчителя аналіз тексту Біблії як історичного джерела; пошук інформації і розв’язання пізнавальних завдань щодо звичаїв, повсякденного життя та побуту скіфів;

оцінює внесок цивілізацій Передньої та Центральної Азії, а також кіммерійців і скіфів у світову культуру.
1

Тематичне оцінювання4

Тема 3. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ


Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізацій в Індії. Індська цивілізація. Ведійська цивілізація.

Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення.

Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізації в Китаї. Найдавніші китайські держави. Конфуцій та його вчення. Давньокитайські імперії.


Практичне заняття: Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї.Учень/Учениця

називає хронологічні межі утворення та розквіту цивілізацій в Індії та Китаї;

показує на карті долину Інду та Гангу, Хуанхе та Янцзи, територіальні межі та основні центри Стародавньої Індії та Китаю;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «веди», «варни», «касти»; «імперія»; «Великий шовковий шлях»; «індуїзм», «буддизм», «даосизм», «конфуціанство»;

описує спосіб життя людей стародавньої Індії та Китаю;

наводить приклади впливу природно-географічних умов Індії та Китаю на зародження держави та цивілізації;

характеризує суспільний устрій і релігійні погляди мешканців Стародавньої Індії та Китаю, буддизм, вчення Конфуція;

складає історичний портрет Будди, Конфуція, Цінь Шіхуан-ді;

здійснює під керівництвом вчителя самостійний пошук інформації щодо міфології, релігії та науки народів Індії та Китаю для підготовки повідомлень;

оцінює внесок цивілізацій Індії та Китаю у світову культуру.
2

Узагальнення, тематичне оцінювання
Розділ ІІІ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

.

1

Антична цивілізація – колиска сучасної європейської та світової культури.

Учень/Учениця

застосовує та пояснює на прикладах поняття «античність», «антична цивілізація»;

визначає основні риси і особливості античної греко-римської цивілізації»

пояснює її значення для культури людства
6

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


Вплив природно-географічних умов на розвиток античної грецької цивілізації. Населення Давньої Греції. Хронологічні межі історії античної Греції та її періодизація.

Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойсько-Ахейської палацової цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Мінойсько-ахейської палацової цивілізації.

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Боротьба демосу із знаттю. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія.

Велика грецька колонізація. Заснування античних грецьких поселень на теренах України. Взаємини греків і місцевого населення.

Об’єднання Аттики. Законодавча реформа. Ранньогрецька тиранія. Особливості грецького полісу. Завершення формування Афінського полісу.


Практичне заняття. Спартанський поліс: соціальний та політичний устрій за даними джерел. Жінка в спартанському полісі. Побут та виховання спартанців.Учень/Учениця

називає хронологічні межі утворення, розквіту та занепаду Мінойсько Ахейської палацової цивілізації, утворення античної полісної цивілізації, гомерівського та архаїчного періодів, Великої грецької колонізації, заснування перших грецьких поселень на теренах нашої Батьківщини;

показує на карті Балканський півострів та острови Егейського моря; основні центри Мінойсько-Ахейської та античної полісної цивілізації, основні області Балканської Греції; напрямки Великої грецької колонізації;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «елліни», «варвари», «палацова держава», «громадянська община», «громадянин», «демос», «аристократія», «олігархія», «Драконові закони», «тиранія», «тираноборці»;

описує спосіб життя людей у Стародавній Греції, відомі культурні пам’ятки;

наводить приклади впливу природно-географічних умов Греції на зародження держави та цивілізації;

характеризує суспільний устрій, культурні досягнення цивілізації на Криті і в Мікенах, розквіту і занепаду давньогрецьких держав;

порівнює закони Драконта та Солона, устрій та повсякдення Спарти й Афін;

на основі визначених вчителем історичних джерел розв’язує пізнавальні завдання щодо палаців Мінойсько-Ахейської доби, повсякденного життя та виховання спартанців;

складає історичні портрети Лікурга і Солона;

висловлює судження щодо основних принципів афінської демократії, прав та обов’язків громадян, тиранії та тираноборців.
1

Тематичне оцінювання7

Тема 2. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ


Греко-перські війни. Походи Дарія, Марафонська битва. Похід Ксеркса: битва при Фермопілах, Саламіні та Платеях.

Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Основні принципи афінської демократії; права і обов’язки громадянина.

Негромадянське населення афінського полісу. Жінка в афінському полісі. Сім’я та виховання афінян.

Пошуки шляхів подолання кризи грецького поліса: Демосфен та Іссократ. Підкорення Греції Філіппом II.

Виникнення науки. Театр. Ораторське мистецтво. Архітектура, скульптура.


Практичне заняття Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції.

Практичне заняття. Давньогрецька міфологія і релігія. Всегрецькі ігри.
Учень/Учениця

називає хронологічні межі і дати греко-перських воєн та основних битв, скіфського походу Дарія, перебування Перікла на чолі афінської демократії;

показує на карті: Велику Скіфію, Перську державу і Грецію, перебіг греко-перських воєн та місця основних битв;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «демократія», «права і обов’язки громадянина», «виборні посади», «свобода слова», «громадянська рівність», «політика», «політична боротьба», «класичне рабство», «гопліт», «фаланга»;

описує пам’ятки давньогрецького мистецтва; повсякдення і традиції афінян;

порівнює становище афінського громадянина і підданого держави Ахеменідів; виховання спартанців та афінян;

характеризує розвиток науки, духовної та матеріальної культури Греції класичної доби;

складає історичний портрет Перікла і Аспасії, Сократа і Платона, Демосфена та Філіппа ІІ;

висловлювати судження щодо основних принципів афінської демократії, прав та обов’язків громадян; наслідків греко-перських війн.

на основі визначених вчителем історичних джерел розв’язує пізнавальні завдання щодо грецької міфології та релігії, повсякденного життя в афінському демократичному полісі;

оцінює внесок античної грецької цивілізації в історію людства.
1

Тематичне оцінювання3

Тема 3. ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ


Практичне заняття. Особистість Александра за даними античних джерел. «Східний похід» Александра Великого та його наслідки.


Утворення та розквіт елліністичних держав. «Зустріч цивілізацій». Основні риси еллінізму. Повсякденне та духовне життя за елліністичної доби.


Практичне заняття. Суспільне, господарське та духовне життя в античних полісах на теренах нашої Батьківщини за даними джерел.
Учень/Учениця

називає дати «Східного походу» Александра Великого, хронологічні межі елліністичного етапу, існування грецьких поселень на території України;

показує на карті кордони держави Александра Великого, центри античної цивілізації на території України, перебіг Східного походу Александра Македонського, територіальні межі елліністичних держав, основні центри елліністичної цивілізації;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «еллінізм», «епігон», «музей», «пергамент»;

порівнює становище афінського громадянина і підданого елліністичних описує пам’ятки елліністичної цивілізації, життя та побут мешканців грецьких полісів на території України, повсякденне і духовне життя в Александрії;

визначає суттєві риси елліністичної цивілізації;

складає історичний портрет Александра Великого та Аристотеля;

на основі визначених вчителем історичних джерел розв’язує пізнавальні завдання щодо життя мешканців в античних полісах на території України, видатних постатей елліністичної доби;

оцінює внесок елліністичної цивілізації в історію людства.
2

Узагальнення, тематичне оцінювання


Розділ ІУ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ9

Тема 9. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ


Вплив природно-географічних умов на життя населення Апеннінського півострова. Виникнення Риму. Царська доба в історії стародавнього Риму.

Римська республіка V — І ст. до Р.Х. Боротьба плебеїв з патриціями за свої права. Утворення римської громадянської общини.

Військова експансія Риму і утворення Римської середземноморської держави.

Соціальний устрій та організація влади за часів «золотої доби» римської республіки. Права та обов’язки громадянина. Політика і політики республіканського Риму.

Римська релігія, сім’я і виховання. Побут і повсякденне життя в республіканському Римі.


Практичне заняття. Римське рабовласницьке помістя за даними джерел.


Криза римської республіки і пошуки шляхів її подолання:. Боротьба за республіку: реформи братів Гракхів.

Диктатура Сулли (оглядово). Перший тріумвірат і диктатура Цезаря. Громадянська війна (оглядово)...


Практичне заняття. Історичні портрети Цезаря і Цицерона.Учень/Учениця

називає хронологічні межі заснування Риму, Римської республіки, дати: Другої Пунічної війни, зруйнування Карфагену, реформ братів Гракхів, диктатури Цезаря, встановлення принципату Августа;

показує на карті: Апеннінський півострів, Рим, Карфаген, перебіг Другої Пунічної війни; кордони Римської середземноморської держави, римські провінції доби республіки;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «республіка», «патриції», «плебеї», «сенат», «консул», «народний трибун», «вето», «легіон», «римське право», «провінція», «гладіатор», «диктатор», «імператор», «тріумф», «овація», описує побут і повсякденне життя в республіканському Римі; римське рабовласницьке помістя за даними джерел;

визначає характерні риси суспільного устрою римської республіки;

порівнює становище патриціїв та плебеїв, громадян і союзників римського народу;

характеризує моральні якості римського громадянина, сім’ю і виховання римлян;

складає історичні портрети Цезаря і Цицерона;

на основі визначених вчителем історичних джерел розв’язує пізнавальні завдання щодо видатних постатей республіканської доби;

висловлювати судження щодо основних принципів республіканського устрою в Римі, демократії, прав та обов’язків громадян; наслідків греко-перських війн

оцінює внесок республіканського Риму в історію людства.

1

Тематичне оцінювання7

Тема 10. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ


Римська імперія доби принципату. Октавіан Август. «Золоте століття» Антонінів.

Кризові явища в Римській імперії і утвердження домінату. Реформи Діоклетіана і Константина.

Виникнення християнства та християнізація Римської імперії. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії. Церковний (Вселенський) Собор

Розпад римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Початок Великого переселення народів. Захоплення Риму варварами.

Практичне заняття. Місто Рим і повсякденне життя його мешканців. Мистецтво в Давньому Римі.

Римський період античних держав на території України. Боспорське царство. Пам’ятки античної цивілізації на території України.


Практичне заняття. Історичні джерела про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.
Учень/Учениця

називає хронологічні межі заснування, розквіту та занепаду Римської імперії, Боспорського царства, дати: реформ Діоклетіана та Костянтина, виникнення християнства, розділу імперії на Західну та Східну (Візантію), падіння Західної Римської імперії;

показує на карті: кордони Римської імперії часів Октавіана Августа і Траяна, Західної і Східної римських імперій, Боспорського царства, м. Константинополь, основні провінції часів імперії, напрямки вторгнення готів і гунів, території, заселені давніми слов’янами та їх сусідами;

застосовує та пояснює на прикладах поняття: «християнство», «Символ віри», «Святе письмо», «Церква», «діаспора», «Велике переселення народів», «Візантія».

описує імператорський Рим, пам’ятки давньоримської архітектури, побут і повсякденне життя в імператорському Римі, життя та побут мешканців грецьких полісів пам’ятки античної цивілізації на території України, заняття, побут, духовне життя давніх слов’ян;

наводить приклади речових пам’яток історії давніх слов’ян, кризових явищ у Римській імперії, зміни ставлення держави до християнської церкви;

характеризує раннє християнство, реформи Діоклетіана та Костянтина, суспільний устрій римської імперії;

порівнює становище та моральні принципи римлянина доби республіки та імперії;

складає історичні портрети Октавіана Августа, Нерона, Траяна, Марка Аврелія, Діоклетіана, Костянтина, Понтія Пілата;

оцінює внесок Римської цивілізації в історію людства.
1

Тематичне оцінювання1

Узагальнення до курсу «Внесок народів стародавнього світу в історію людства»2

Резерв1   2   3   4   5

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

схожі:

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconНавчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Київ

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconПрограма основи правових знань для професійно-технічних навчальних закладів Київ 2002 пояснювальна записка

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconНавчальна програма для поглибленого вивчення історії для у 9-12 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconОрієнтовні п итання до моніторингових досліджень рівня навченості учнів з правознавства серед учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів Гадяцького району у 2012/2013 навчальному році

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія

Навчальна програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2012 пояснювальна записка iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Навчання


База даних захищена авторським правом ©zakon-ua 2000-2015
звернутися до адміністрації | правовласникам | користувачам
zakon-ua.com

пошук