Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни

назваМіністерство освіти І науки україни
Дата конвертації29.03.2013
Розмір54.81 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ


імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

з навчальної роботи

_____________Т. В. Великолуг

«______»____________2009 р.ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


з дисципліни

Історія держави і права України ”

на 2009 -2010 навчальний рік


Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

історико - теоретичних дисциплін

Протокол № __ від “___”_______ 2009 р.

Голова циклової комісії _________Т. В. Хутько
Сімферополь 2009ПИТАННЯ

для підготовки до іспиту з дисципліни

«Історія держави і права України»


 1. Предмет, метод, періодизація і задачі курсу «Історія держави і права України».

 2. Найдавніші держави і право на території сучасної України.

 3. Виникнення державності у східних слов’ян. Союзи племен.

 4. Теорії про походження державності у східних слов’ян.

 5. Державний лад Київської Русі.

 6. Суспільний лад Київської Русі.

 7. Джерела і пам’ятники права Київської Русі.

 8. Основні риси права Давньоруської держави.

 9. Зобов’язальне право за «Руською Правдою»

 10. Кримінальне право за «Руською Правдою».

 11. Судові органи влади та судовий процес за «Руською Правдою»

 12. Державно-правові інститути Південно-західної Русі в період феодальної роздробленості і монголо-татарського ярма.

 13. Державний лад, джерела, пам’ятники й основні риси права Галицько-Волинського князівства.

 14. Суспільний і державний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського.

 15. Суспільний і державний лад українських земель у складі Речі Посполитої.

 16. Джерела, пам’ятники права в українських землях у складі Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої.

 17. Основні риси права в українських землях у польсько-литовський період (середина 14-середина 17ст.).

 18. Литовські статути: історико - правовий аналіз.

 19. «Статут на волоки» 1557 рік: історико - правовий аналіз.

 20. Магдебурзьке право і його особливості в Україні.

 21. Виникнення українського козацтва. Козацьке самоврядування.

 22. Основні риси суспільного і політичного устрою Запорізької Січі.

 23. Право і судочинство в Запорізькій Січі.

 24. Формування української державності в ході Визвольної війни українського народу 1648-1654 років.

 25. Формування української національної правової системи, її основні риси (друга половина 17 ст.)

 26. Юридичне оформлення союзу України з Російською державою (Переяславська Рада і Березневі статті 1654 року).

 27. Історико - правова оцінка змісту і значення договору України з Російською державою.

 28. Суспільний лад України – Гетьманщини (2 половина 17-18ст.).

 29. Державний лад України – Гетьманщини (2 половина 17-18ст.).

 30. Джерела і пам’ятники права в Україні в другій половині 17-18 ст. Кодифікація права.

 31. Органи влади Росії для керування Україною (2 половина 17-18ст.) Загальна характеристика.

 32. Основні риси права України –Гетьманщини (2 половина 17-18ст.).

 33. Конституція Пилипа Орлика.

 34. «Права, по яких судиться малоросійський народ», 1743рік.

 35. Зміни в суспільному і державному ладі України в другій половині 18 ст. Ліквідація автономії.

 36. Суспільно-політичний лад і право Правобережної України і західноукраїнських земель у другій половині 17-18 ст.

 37. Включення Правобережжя і Півдня України до складу Росії.

 38. Суспільний лад українських земель у складі Російської імперії наприкінці 18-19ст.

 39. Державний лад українських земель у складі Російської імперії наприкінці 18-19ст.

 40. Селянська реформа 1861 р., особливості її впровадження в Україні.

 41. Судова реформа 1864 р. в Україні.

 42. Земська реформа 1864р. Міська реформа 1879р., особливості їх впровадження в Україні.

 43. Буржуазно-демократичні реформи 60-70 років 19 ст. і їхні наслідки для України.

 44. Правова система в українських землях у складі Російської імперії в першій половині 19 ст. Кодифікація права.

 45. Загальна характеристика контрреформи 80-90 років 19 ст. на українських землях у складі Російської імперії.

 46. Джерела й основні риси права на українських землях у складі Російської імперії в другій половині 19 ст.

 47. Суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині і Закарпатті в 19 – на початку 20 ст.

 48. Лютнева революція 1917 року в Росії і її державно-правові наслідки для України.

 49. Організація і діяльність Центральної Ради (березень-жовтень 1917 року). І і ІІ універсали Центральної Ради.

 50. Утворення Української Народної Республіки (УНР). ІІІ і IV універсали Центральної Ради.

 51. Державно-правові акти Центральної Ради.

 52. Конституційний проект Центральної Ради 1918року.

 53. Державність і право України періоду Гетьманату П. Скоропадського 1918 р.

 54. Основні напрямки державної діяльності Директорії УНР.

 55. Створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

 56. Правове оформлення об’єднання УНР і ЗУНР (Універсал Соборності).

 57. Формування Радянської державності в Україні в 1917-1920 роках.

 58. Конституція УРСР 1919 року, її характеристика.

 59. Створення СРСР. Україна – суб’єкт СРСР.

 60. Соціалістична державність в Україні в 1921-1929 роках. Конституція УРСР 1929 року.

 61. Державність України в період панування тоталітарного режиму (1929-1938 року). Конституція УРСР 1937 року.

 62. Право Української РСР у 20-ті роки. Перша кодифікація радянського права.

 63. Зміни в правовій системі УРСР у 30-ті роки.

 64. Цивільне право в період НЕПу. Цивільний кодекс УРСР 1923р.

 65. Розвиток кримінального права в період НЕПу. Кримінальний кодекс УРСР.

 66. Земельний кодекс УРСР в період НЕПу.

 67. Розвиток процесуального права в період НЕПу.

 68. Кодекс законів про працю в період НЕПу.

 69. Законодавче забезпечення проведення індустріалізації та колективізації в Україні.

 70. Державно-правове положення українських земель у складі Польщі і Румунії в 20-30-ті роки.

 71. Державно-правове положення Закарпаття в складі Чехословацької республіки в 20-30-ті роки. Карпатська Україна.

 72. Приєднання західноукраїнських земель, Південної Бессарабії і Північної Буковини до УРСР у 1939-1940 роках.

 73. Окупаційний режим в Україні в роки Великої Вітчизняної війни.

 74. Зміни в органах влади і керування УРСР в період Великої Вітчизняної війни.

 75. Право України в період Великої Вітчизняної війни.

 76. Спроба відродження української державності в 1941-1945 роках. Діяльність ОУН-УПА.

 77. Правоохоронні органи й основні риси права України в роки Великої Вітчизняної війни. УРСР – член Організації Об’єднаних Націй.

 78. Радянська державність в УРСР у перші післявоєнні роки й у період десталінізації.

 79. Розвиток права в УРСР у перші післявоєнні роки й у період десталінізації.

 80. Державні інститути в Україні в період неототалітарного режиму (кінець 60-х – початок 80-х років).

 81. Основні риси права України наприкінці 60-х – початку 80-х років. Конституція 1978 року.

 82. Друга кодифікація радянського права (кінець 50-х - початок 80-х років).

 83. Державні інститути УРСР у період «перебудови». Україна на шляху до незалежності (1985-1991роки).

 84. Правова система України в період «перебудови» (1985-1991 роки).

 85. Проголошення незалежності України. Конституювання української державності.

 86. Прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 р.

 87. Акт проголошення незалежності України 1991 р.

 88. Державний лад після проголошення незалежності.

 89. Судова система й інші правоохоронні органи України на сучасному етапі.

 90. Правова система України на сучасному етапі.Склала викладач Т. В. Хутько

Додати документ в свій блог або на сайт
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки україни iconЯ. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України
Міністерства освіти І науки України; В. Л. Петренко, завідувач відділу Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Міністерство праці та соціальної політики України

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Навчання


База даних захищена авторським правом ©zakon-ua 2000-2015
звернутися до адміністрації | правовласникам | користувачам
zakon-ua.com

пошук