«Про державну службу» icon

«Про державну службу»

назва«Про державну службу»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір98.46 Kb.
ТипКодекс
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавче і нормативно-правове забезпечення


 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий Верховною Радою України 07 грудня 1984 р. № 8073-Х. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Кримінальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІ1 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.rada.gov.ua.

 5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 р. № 2493-ІІІ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.rada.gov.ua.

 6. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 р. № 249-ІУ - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.rada.gov.ua.

 7. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 р. № 3206-VI - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.rada.gov.ua.

 8. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" // Офіційний вісник України.-2011.-№44: Прийн. 7 квітня 2011 № 3206-VI.-Ст. 1764.

 9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Офіційний вісник України.-2011.-№10: Прийн. 18 люгого2011, код акту 54792/2011. - Ст.446.

 10. Указ Президента України «Про національну антикорупційну стратегію на 2011 -2015 рр.» від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

 11. Указ Президента України «Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців» від 19 листопада 2001 р. № 1098 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

 12. Указ Президента України «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції» від 09 лютого 2004 р. № 175 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

 13. Указ Президента України «Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності"» від 11 вересня 2006 р. №742 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

 14. Указ Президента України «Про утворення національного антикорупційного комітету» від 31 березня 2010 р. № 275 - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» від 29 серпня 2002 р. № 1302 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією» від 02 червня 2003 р. № 828. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики» від 04 червня 2008 р. № 532. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 18. Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 р. № 410. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" від 28.04.2009 № 416 // Офіц. вісн. України. - 2009. - 15 травня - № 33. - С. 83

 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання реалізації державної антикорупційної політики» від 16 вересня 2009 р. № 1057. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення» від 08 грудня 2009 р. № 1315. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції» від 08 грудня 2009 р. № 1336. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо посилення протидії корупції» від 08 грудня 2009 р. № 1338. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів» від 08 грудня 2009 р. № 1346. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції» від 08 грудня 2009 р. №1419. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 26. Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 р. №1422. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 27. Постанова. Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування"від 08 грудня 2009 р. № 1432. // Офіц. вісн. України. - 2010. - 26 лютого - № 11. - С. 24.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"» від 15 вересня 2010 р. № 849. // Офіц. вісн. України. - 2010. - 24 вересня - № 70. - С. 27.

 29. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року" від 15 серпня 2007 р. № 657-р. // http//www.rada.gov.ua

 30. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення засад антикорупційної політики» від 08.12.2009 № 1688-р. // Офіц. вісн. України. - 2010. - 26 лютого - № 11. С. 71.

 31. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення роз'яснювальної роботи з питань застосування основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"» від 16 грудня 2009 № 1686-р. // Урядовий кур'єр. - 2010. - 17 лютого - № 30.

 32. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року" від 03.02.2010 № 192-р. // Урядовий кур'єр. - 2010. - 13 лютого - № 28.

 33. Наказ Головного управління державної служби України "Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції" від 26 грудня 2007р. № 337. // www.guds.gov.ua/sub/ternopslska/ua/publication/content

 34. Наказ Головного управління державної служби України «Про затвердження загальних правил поведінки державних службовців» від 04 серпня 2010 р. № 214. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.guds.gov.ua.

 35. Цивільна Конвенція про боротьбу з корупцією від 04 листопада 1989 р. (набула чинності з 1 січня 2006 р.) // Офіційний вісник України. - 2006 - № 9 - С. 592.

 36. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.rada.gov.ua.


Проекти, програми, пропозиції аналітиків-експертів

 1. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця. - К.: НВЦ НБУВ, 2010. - 232 с.

 2. Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України К., 2010 - 410с.

 3. Про державну службу: Проект Закону України від 25 квітня 2011 р. № 8606 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Проект Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.guds.gov.ua.

 5. Проект Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//lozovarda.at.ua.

 6. Проект Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.guds.gov.ua.

 7. Проект Концепції державної цільової програми розвитку державної служби на 2012-2016 роки т- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.guds.gov.ua.

 8. Пропозиції для України: 2010 - час для реформ. Українська програма для нового Президента України // Міжнародна комісія незалежних експертів. - К., 2010. - 88 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.ucipr.kiev.ua.


Навчально-методичні матеріали

 1. Абдиев К.М. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с ней. Автореф. Дис. канд. юрид. Наук: 12.00.08/ Академия МВД РФ.- М., 1995.-21с.

 2. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. - К.: „Юридична думка", 2004.

 3. Авер'янов В., Андрійко О. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. - 2008. -№ 5. -С. 29-36.

 4. Божок Г.Д. Історичні витоки корупції [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.law-property.in.ua.

 5. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) [Текст]: Наук.-пракгичний журнал // Рада нац. безпеки і оборони України. МНДЦ з проблем БОЗ. - К„ 2008. - 330 с.

 6. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія/ Т. Е. Василевська. - К.: НАДУ, 2008. - 336 с.

 7. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект): Навч.-практ посіб. // ВА.Некрасов, Л.В.Борець, С.Ю.Мироненко. - К.: Скіф. КНТ, 2008. – 85c.

 8. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб: Санкт - Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.- 44с.

 9. Волошина А.В. Корупція - виклики для України: за матеріалами шостого "Київського Діалогу" 28 - 30 жовтня 2010 року "Корупція в політиці, економіці та управлінні - стратегії громадського суспільства та світової спільноти щодо її подолання". - Кіровоград, 2011.- 79 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.toro.org.ua.

 10. Гаман Т.В. Протидія корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування: навч.-метод. мат-ли (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій). Хмельницький: ЦППК, 2009. - 25 с.

 11. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади [Текст]: навч. посіб. / за заг. ред. проф. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. - Львів: Льв. Політех., 2002. - 352 с.

 12. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики [Текст] / за заг. рея. В.Б. Авер'янова. — К.: Факт, 2003. - С. 375-376.

 13. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади (Бібліотека голови РДА): навч.-метод. м-ли / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ, кваліфікації керів. кадрів., В.Б.Малащенко. – К.: 2010. - 56с.

 14. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / А.М.Михненко (кер. Кол. авт Р.П. Марчук, А.М. Мудров та ін.; за ред. проф. А.М. Михненка. - К.: НАДУ 2010 - 360 с.

 15. Індекс сприйняття корупції (ІСК) 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.toro.org.ua.

 16. Іщенко О. Актуальні питання кадрової політики на сучасному етапі // Вісн. УАДУ. — 2003. - № 1

 17. Камлик М., Невмержицький Є. Корупція в Україні. - К.: Знання, КОО, 1998. - 187 с. 3.

 18. Кирпичников А.И. Взятки и коррупция в России.- Санкт-Петербург: АЛЬФА. 1997,- 351с.

 19. Корупція в Україні. Національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: отримання документів дозвільного характеру на будівництво та операції з землею. Звіт зі результатами соціологічного дослідження [Текст].- Київ, 2008-2009.- 28 с.

 20. Корупція сьогодні, або чому ми її не поборемо // Громадянське суспільство. 2011. - № 1(15). - С. 45 - 52. [Електронний ресурс]. http://www.ucipr.kiev.ua.

 21. Корупція та відповідальність за корупційні дії: навч.-метод. посіб. / Л.І.Гук, М.І.Керницька, МЛ.Кравченко [та ін.]; за ред. К.М.Левківського. - Львів: Астролябія, 2009. - 160 с.

 22. Корупція: причини та способи запобігання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.toro.org.ua.

 23. Костенко О. Як боротися з корупцією: роздуми та пропозиції // Віче. - 2008. - № 8. - С. 48-49.

 24. Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна": посібник / Management Systems International (MSI). - К., 2009. -100 с.

 25. Лазор О. Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання [Текст]: навч. посіб. / О.Д. Лазор, ОЛ. Лазор. - К.: Дакор, КНТ, 2006. - 528 с.

 26. Лациба М. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком / М.Лациба. - К.:Україна, 2010. - 96 с.

 27. Луговий В., Князєв В., Куценко В., Литвинов Г. Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні // Вісн. УАДУ - 2001. - № 4.

 28. Малиновський В .Я. Державне управління [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Малиновський. - 3-тє вид., переробл. та допов. - К.: Атіка. 2009. - 608 с.

 29. Малиновський В.Словник термінів і понять з державного управління [Текст] / В. Малиновський. - 2-ге вид. - К.: ЦСІРДС, 2005. - 254 с.

 30. Матеріали центру Разумкова - http//www.uceps.org//ukr

 31. Мельник М.І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії"). Монографія. - К.: Юридична думка, 2004. - 400с.

 32. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію/ Упор.: М.І.Камлик та інші. - К.: Школяр, 1999. -480 с.

 33. Невмержицький Є. Політична корупція: сутність, зміст, механізми протидії //Право України. - 2008. - №7. - С. 123-129.

 34. Невмержицький Є. Стан і проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства//Віче.-2008.-№ 17.-С. 18-20.

 35. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: [монографія] / Є.В.Невмержицький; Акад. прокуратури України. - К.: КНТ, 2008. - 368 с.

 36. Омельченко С. Корупція з точки зору різних культур світу// Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000.- № 3. - С. 54-57

 37. Панченко П.М. Да не дрогнет рука... Практические советы тем, кто дает и берет «взятки». Книга для людей ділових и просто думаючих.- Н. Новгород: НОМОС, 1995.- 415 с.

 38. Пашиніна Т.С. Шляхи подолання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування: Навч. пос. - Вінниця, 2008. - 39с.

 39. Посібник для державного службовця з питань запобігання корупційних діянь / уклад. : С. М. Серьогін, О. Л. Молошна, В. В. Баштанник, О. А. Тертишна, Н. А. Липовська, І. І. Хожило, О. В. Антонова, В. В. Лола, І. В. Письменний, О. С. Петренко, С. С. Серьогін. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. - 136 с.

 40. Посібник для роботи антикорупційної громадської приймальні [Електронний ресурс]. - - Режим доступу: http://ua.prostirzmin/misc/cao_manual.pdf.

 41. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів [Текст]: навч.посіб. - К.: ШВКДС, 2010. - 67 с.

 42. Прохоренко О.Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. наук з держ. упр. (25.00.03) // Нац. акад. ДУ при Президентові України. - Київ: 2004 р. -20 с.. Чиновник и корупция - близнецы-братья // Известия. - 1996. - 10 июля

 43. Філоненко С. Поки не зміниться суспільство, корупція процвітатиме. // Віче, 2011№13, с. 10.

 44. Цибульська М.Л. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства та заходи їх усунення. - Полтава, 2010. - 67 с.

 45. Чяпка Р. Ринок газу в Україні - поле для активності злодіїв, хабарників та інших нечесних людей// Свобода. - 2000. - 3 квітня.

Додати документ в свій блог або на сайт
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

схожі:

«Про державну службу» iconЗакону України "Про державну службу"
Нкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою,Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну...

«Про державну службу» iconЗакон україни "Про державну службу"
Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних...

«Про державну службу» iconЗакон України «Про державну службу»

«Про державну службу» iconЗаконів України "Про державну службу"

«Про державну службу» iconПро державну податкову службу в Україні

«Про державну службу» iconЗакон України «Про державну службу»

«Про державну службу» iconЗакон україни «про державну службу»

«Про державну службу» iconНа перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання І протидії корупції” та питання для перевірки знання з
Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання І протидії корупції” та питання для перевірки...

«Про державну службу» iconПро державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi

«Про державну службу» iconПро прийняття на державну службу: огляд нормативних документів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Навчання


База даних захищена авторським правом ©zakon-ua 2000-2015
звернутися до адміністрації | правовласникам | користувачам
zakon-ua.com

пошук