Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» icon

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції»

назваЗакон України «Про засади запобігання І протидії корупції»
сторінка4/5
Дата конвертації24.05.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5


Нотатки/коментарі до статті

1. Злочин, передбачений ст. 366 КК України, слід відмежовувати ніч адміністративних проступків, передбачених, зокрема, такими статтями КУпАП:

ст. 53-2 (перекручення даних державного земельного кадастру);

ст. 62 (внесення капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого плавучого засобу до суднових документів неправильних записів про операції з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми);

ст. 107-1 (внесення до документів з племінної справи недостовірних даних);

ст. 164-2 (внесення неправдивих даних до фінансової звітності);

ст. 165-1 (неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування);

ст. 166-4 (подання посадовою особою завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України чи його територіальним відділенням);

ст. 166-9 (подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають первинному фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу);

ст. 186-3 (подання органам державної статистики недостовірних даних для проведення державних статистичних спостережень або не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією).

2. Із диспозиції ч. 1 ст. 366 КК України випливає, нібито службова особа с суб'єктом лише першої та другої форм цього злочину. Для того, щоб уникнути двозначності, слід закінчити речення словами «вчинені службовою особою».

3. Визначення поняття «службової особи» для ст. 366 КК України міститься у ст. 18 цього ж Кодексу.


Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб,-

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,-

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.


Статті

Ознаки складу правопорушення

Діяння

Предмет

Суб'єкт

Форма впни, мотив, мета

ч. 1 ст. 367

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окре­мих юридичних осіб
Службова особа

Умисел або необе­режність до діяння, необережність до наслідків

ч.2 ст. 367

Те саме діяння, якщо вино спричинило тяжкі наслідки

-

Те саме

Те саме


Нотатки/коментарі до статті

1. Відповідно до пунктів 3 і 4 примітки до ст. 364 КК України істотною шкодою у ст. 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує нмдг, а тяжкими наслідками, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків,- такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують нмдг.

2. Злочин, передбачений ст. 367 КК України, слід відмежовувати від адміністративних проступків, що вчинюються посадовими особами, передбачених, зокрема такими статтями КУпАП:

ст. 52 (невжиття заходів по боротьбі з бур'янами);

ст. 82-1 (порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами);

ст. 87 (невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції тощо);

ст. 91 (невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду);

ст. 92 (порушення правил охорони і використання пам'яток історії та культури);

ст. 92-1 (недбале зберігання документів Національного архівного фонду);

ст. 101-1 (недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів);

ст. 102 (експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного контролю тощо);

ст. 106-1 (невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного маку чи конопель тощо);

ст. 118 (невжиття заходів для своєчасної заборони чи обмеження експлуатації окремих причалів, пірсів, стоянок, споруд, механізмів);

ст. 142 (порушення обов'язків по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок тощо);

ст. 149 (порушення порядку взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов тощо);

ст. 150 (порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання);

ст. 152 (порушення правил благоустрою територій населених пунктів; недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах);

ст. 153 (невжиття заходів для охорони об'єктів озеленення в населених пунктах);

ст. 164-2 (ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності тощо);

ст. 166-9 (порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, тощо);

ст. 179 (невжиття заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані);

ст. 185-6 (невжиття заходів до усунення зазначених в ухвалі суду чи окремій постанові судді порушень закону);

ст. 212-2 (невжиття заходів щодо забезпечення охорони та незабезпечення контролю за охороною державної таємниці).

Цей перелік не є вичерпним: КУпАП передбачає ще кілька десятків складів адміністративних правопорушень, які передбачають службову недбалість.

2. При застосуванні ч. 1 ст. 367 КК України, з урахуванням характеру порушення, необхідно брати до уваги положення ч. 2 ст. 11 і ст. 44 КК України.

3. Визначення поняття «службової особи» для ст. 367 КК України міститься у ст. 18 цього ж Кодексу.


Стаття 368. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища –

карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Одержання хабара у значному розмірі –

карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

4. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


Примітка. 1. Хабарем у значному розмірі вважається такий, що у п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до першої та другої категорій.

3. Повторним у статті 368 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цією статтею, або злочинів, передбачених статтями 368-3, 368-4, 369 цього Кодексу.

4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.


Статті

Ознаки складу правопорушення

Діяння

Предмет

Суб'єкт

Форма впни, мотив, мета

ч. І ст. 368

Одержання в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням на­даної їй влади чи службового становища

Хабар в будь-яко­му нипіяді

Службова особа

Прямий умисел, корисливий мо­тив, мста - задо­вольнити інтере­си хабародавця чи третіх осіб

ч. 2 ст. 368

Те саме

Хабар у

значному

розмірі

Те саме

Те саме

ч.З ст. 368

Те саме

Хабар у

великому

розмірі

Те саме

Те саме

ч.З ст. 368

Одержання в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використан­ням наданої їй влади чи службового становища

Хабар

Службова особа, яка займає від­повідальне становище

Прямий умисел, корисливий мо­тив, мета - за­довольнити інте­реси хабародавця чи третіх осіб

ч.З ст. 368

Одержання хабара за попе­редньою змовою групою осіб

Те саме

Службова особа

Те саме

ч.З ст. 368

Одержання хабара повторно

Те саме

Те саме

Те саме

ч.З ст. 368

Одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара

Те саме

Те саме

Те саме

ч.4 ст. 368

Одержання хабара

Хабар в особливо великому розмірі

Те саме

Те саме


Нотатки/коментарі до статті

1. Ознаки понять «неправомірна вигода» і «хабар» цілком збігаються (див. про це коментар до ст. 1 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»), тобто це поняття - синонім поняття «неправомірна вигода» і його використання у статтях 368, 369 і 370 КК України є лише даниною традиції. До речі, у ст. 2 Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією йдеться про «хабар чи будь-яку іншу неправомірну вигоду».

2. Оскільки використання службового становища охоплює використання влади, то слова «наданої їй влади чи» із ч. 1 ст. 368 КК України слід виключити. Слова «органів державної влади та управління» у п. 2 примітки до ст. 368 КК України слід привести у відповідність до Конституції України (ст. 19 та інші), виключивши слова «та управління». Крім того, з метою уникнення двозначності («керівники одиниць») слід виключити і слова «та одиниць».

3. Визначення поняття «службова особа», що міститься у п. 1 примітки до ст. 364 КК України, поширюється на ст. 368 КК України.


Стаття 368-2. Незаконне збагачення

1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва (незаконне збагачення) -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


Примітка. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Статті

Ознаки складу правопорушення

Діяння

Предмет

Суб'єкт

Форма впни, мотив, мета

ч. 1

ст. 368-2

Одержання особою неправо­мірної вигоди або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва (незаконне зба­гачення)

Неправомірна вигода у знач­ному розмірі

Службова особа

Прямий уми­сел

ч.2

ст. 368-2

Незаконне збагачення, якщо його предметом була непра­вомірна вигода у великих розмірах

Неправомірна вигода у вели­ких розмірах

Те саме

Те саме

ч.З

ст. 368-2

Незаконне збагачення, якщо його предметом була непра­вомірна вигода в особливо великих розмірах

Неправомірна вигода в особ­ливо великих розмірах

Те саме

Те саме


Нотатки/коментарі до статті

1. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» містить поняття «близькі особи» та «члени сім'ї». Ні в цьому Законі, ні в КК України поняття «близькі родичі» не розкривається. Тому слова «близькі родичі» слід замінити словами «близькі особи». Поки це не зроблено, слід керуватися тим роз'ясненням поняття «близькі родичі», яке міститься у п. 11 ст. 32 КПК України і згідно з яким до близьких родичів відносяться батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки - незалежно від того, чи проживають вони разом зі службовою особою, чи пов'язані з нею спільним побутом і чи мають взаємні права та обов'язки.

2. Визначення поняття «службова особа», що міститься у п. 1 примітки до ст. 364 КК України, поширюється на ст. 368-2 КК України.

3. Ознаками незаконного збагачення згідно із ст. 368-2 КК України є:

а) одержання неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам; б) таке одержання здійснюється будь-якою службовою особою, визначення якої .міститься у примітці до ст. 364 КК України; в) неправомірною вигодою є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які службова особа без законних на те підстав одержала безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову за відсутності ознак хабарництва (тобто за відсутності ситуації виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища).

На відміну від ст. 368-2 КК України у ст. 20 Конвенції ООН проти корупції пропонується визнавати злочином незаконне збагачення, для якого властиві такі ознаки:

а) збагачення виявляється у значному збільшенні активів;

б) воно стосується тільки державної посадової особи;

в) воно перевищує її законні доходи;

г) це перевищення державна посадова особа не може раціонально обґрунтувати.

Отже, не дотримавшись положень Конвенції, український законодавець зокрема поширив дію цієї норми не тільки на державних посадових осіб, а й на посадових осіб іноземних держав та міжнародних організацій і водночас прямо не поширив її на військових службових осіб.

З іншого боку, ст. 20 Конвенції ООН проти корупції не вимагає, а рекомендує встановити в національному законодавстві відповідальність за незаконне збагачення - «за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи». Проте, вимога до державної посадової особи «раціонально обґрунтувати перевищення законних доходів» суперечить положенню ст. 62 Конституції України, відповідно до якої «ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину».

Таким чином, фактично ст. 368-2 КК України може бути застосована лише у випадках, коли у справах про одержання:

- службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (ст. 368);

- службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність із використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб (частини 3 і 4 ст. 368-3);

- аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність із використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка їх надає чи передає (частини 3 і 4 ст. 368-4);

- неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди, якщо це діяння вчинене службовою особою (частини 2 і 3 ст. 369-2),-- не доведено, що вилучена в особи неправомірна вигода (хабар) була одержана саме за виконання чи невиконання певних дій.

4. Поняття «неправомірна вигода у значному розмірі» визначено у примітці до ст. 368-2 КК України. Див. також поняття «неправомірна вигода» у примітці до ст. 364-1 КК України.

5. Про співвідношення понять «неправомірна вигода», «.хабар», «подарунок» тощо див. ст. 1 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» і коментар до неї.

6. Діяння, передбачене ст. 368-2 КК України, слід відмежовувати від діяння, передбаченого ч. 2 ст. 172-5 КУпАП («Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви)». Як правило, одержання з одного джерела дарунку (пожертви) вартістю понад 50 відсотків мінімальної заробітної плати одноразово (або сукупною вартістю понад одну мінімальну заробітну плату протягом року), але менше ста нмдг кваліфікується за ч. 2 ст. 172-5 КУпАП. Крім того, дарунком (пожертвою), незалежно від вартості, не можуть бути пільги, переваги і послуги.

7. Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, «якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року». Проте, зазначений підпункт набирає чинності лише з 2015 р. Тому до 31 грудня 2014 р. для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку па місяць), установленому законом па 1 січня звітного податкового року, для будь-якого платника податку. Отже, з 1 жовтня 2011 р.- це 480 грн, а з 1 грудня 2011 р.~ 502 грн. Відповідно, 100 нмдг (значний розмір неправомірної вигоди) - це 48 000 і 50 200 три. У наступних роках цей розмір буде змінюватися (ймовірно - у бік збільшення).


Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Давання хабара -

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Давання хабара, вчинене повторно,-

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.

4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником-

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.

Примітка. Повторним у статті 369 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила такий злочин або будь-який із злочинів, передбачених статтями 368, 368-3 чи 368-4 цього Кодексу.


Статті

Ознаки складу правопорушення

Діяння

Предмет

Суб'єкт

Форма вини, мотив, мета

ч. 1 ст. 369

Пропозиція хабара

Хабар

Будь-яка особа

Прямий уми­сел

ч. 2 ст. 369

Давання хабара

Те саме

Те саме

Те саме

ч. 3 ст. 369

Давання хабара, «чинене по­вторно

Те саме

Те саме

Те саме

ч. 4 ст. 369

Давання хабара службовій особі, яки займає відповідальне становище

Те саме

Те саме

Те саме

ч. 4 ст. 369

Давання хабара за попере­дньою змовою групою осіб

Те саме

Те саме

Те саме

ч. 5 ст. 369

Давання хабара службовій особі, яки займає особливо відповідальне становище

Те саме

Те саме

Те саме

ч.5 ст. 369

Давання хабара, вчинене орга­нізованою групою

Те саме

Те саме

Те саме

ч. 5 ст. 369

Давання хабара, вчинене учас­ником організованої групи осіб

Те саме

Те саме

Те саме
1   2   3   4   5

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

схожі:

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconСистема органів, що здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції відповідно до закону україни "про засади запобігання та протидії корупції"

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconНа перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання І протидії корупції” та питання для перевірки знання з
Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання І протидії корупції” та питання для перевірки...

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconЗакону України "Про засади запобігання І протидії корупції"

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconЗакону України "Про засади запобігання І протидії корупції"

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconПро засади запобігання І протидії корупції

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconАнтикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Законом України «Про засади запобігання І протидії корупції» передбачено низку принципово нових інструментів запобігання корупційним...

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconНа перевірку знання Конституції України Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання І протидії корупції"

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconЗакон україни №1962-vі про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» iconЗакону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Навчання


База даних захищена авторським правом ©zakon-ua 2000-2015
звернутися до адміністрації | правовласникам | користувачам
zakon-ua.com

пошук